Onze banken dragen een grote verantwoordelijkheid bij de opwarming van de aarde. Met ons geld investeren ze miljarden in olie, gas en steenkool. De meeste banken nemen nauwelijks of zelfs geen stappen om daar verandering in te brengen.

Niet alleen burgers, ook organisaties kunnen een belangrijk steentje bijdragen met hun geld en zo de financiële sector mee in de goede richting duwen.

Move Your Money ondersteunt organisaties om stappen vooruit te zetten in een duurzaam financieel beleid.

Daarvoor verzamelden we eerst  informatie via een enquête. We organiseerden ook enkele infosessies voor organisaties. Op basis van de vragen die we kregen maakten we een FAQ op om organisaties vooruit te helpen. Zo kunnen jullie (nog meer) een verschil maken met het geld van je organisatie!

Het Masereelfonds maakte de move.

“Wij streven naar een solidaire, rechtvaardige en democratische maatschappij. Move Your Money ligt dus 100% in lijn met onze missie. Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt met ons geld.”