Elk jaar houden banken hun algemene vergadering. Op deze algemene vergadering wordt het beleid van de bank besproken en kunnen er ook zogenaamde “resoluties” worden neergelegd. In zo’n resolutie stippelt de bank haar beleid uit voor de toekomst.

Wij vragen van de banken dat ze op hun algemene vergadering in 2019 een resolutie goedkeuren om hun beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Deze vier banken zijn de grootste banken actief in België. Zij werden onderzocht in de campagne Bankroute van de Klimaatcoalitie (2017). Allemaal bleken ze nog veel te investeren in fossiele brandstofbedrijven en geen afdoende beleid te hebben om dit in de nabije toekomst af te bouwen. Dit betekent niet dat andere banken dat wel hebben. Op www.bankwijzer.be en in De Staat van de Banken (2017)  vind je meer informatie over de investeringen en het beleid van andere banken.

Je kunt dan helaas niet als bankklant het Move Your Money ultimatum ondertekenen. Natuurlijk kun je nog altijd op eigen initiatief naar een meer duurzame bank overstappen en/of een duurzame spaarrekening openen, met behulp van de tips op deze site. Ook kun je je gemeente, pensioenfonds of universiteit oproepen om het ultimatum te ondertekenen én deze campagne delen met je vrienden en kennissen.

Op de homepage van www.bankwijzer.be vind je een gemiddelde score van het beleid van 8 banken actief in België, waaronder BNP, KBC, ING en Belfius. Hoewel het hier enkel gaat om een score op investeringsbeleid (de regels die een bank voor zichzelf opstelt bij haar investeringen), zien we dat deze ranking in grote lijnen overeenkomt met de maatschappelijke voetafdruk van banken door hun effectieve investeringen. Een uitzondering hierop is ING Bank: deze bank heeft veel duurzaamheidsregels op haar website en in haar jaarverslagen geschreven, maar blijkt hier in de praktijk vaak niet naar te leven. Daarmee dat ING een uitroepteken kreeg in de ranking. Voor het geval je bank hier niet tussen zit: in De Staat van de Banken (2017) onderzocht FairFin nog acht banken. Aan jou om te kiezen welke bank het meest opereert in lijn met jouw waarden!

Belfius is inderdaad de beste leerling van de vier banken waar deze campagne op focust. Haar investeringen in fossiele brandstoffen lopen bijna enkel via de beleggingsproducten die ze aanbiedt. Het gaat hier nog altijd om een grote bedragen, vandaar dat we Belfius graag onder druk zetten om haar beleid sluitend te maken. Dat mag ook wel voor een bank die voor 100% in handen is van de overheid.

De scores van vdk en Argenta zijn inderdaad laag. Deze banken moeten in hun beleid duidelijker maken dat fossiele brandstoffen niet op hen moeten rekenen voor financiering. Tegelijkertijd zien we in praktijkonderzoek dat vdk en Argenta veel minder investeren in steenkool, olie en gas dan de vier grootste banken actief in België.

Het belangrijkste is om een nieuwe bank te kiezen. De overstappagina op BankWijzer kan hierbij helpen. Eens gekozen, moet je alleen je nieuwe bank verwittigen. Daarna regelen oude en nieuwe bank de overstap onderling. Je hoeft zelfs je nieuwe rekeningnummer niet door te geven aan schuldeisers die met domiciliëring werken (bijv. je telecomoperator of de ziekenkas) en aan je terugkerende betalers (bijv. je werkgever). Zij ontvangen automatisch een melding van de nieuwe bank via de interbancaire dienst Bankswitching. Overstappen wanneer je al een hypotheek hebt, is ingewikkelder en kan duurder zijn, maar is niet onmogelijk. Vraag advies bij je nieuwe bank.

Think again! Een bank heeft graag zoveel mogelijk klanten; elke klant geeft met haar verbintenis een stuk vertrouwen aan een bank. Van bank veranderen is dus – zelfs zonder geld – een prima signaal om aan te geven dat jouw vertrouwen in de bank op een laag pitje staat.

Overstappen wanneer je al een hypotheek hebt, is ingewikkelder en kan duurder zijn, zie dit artikel op DeWereldMorgen. Maar het kan financieel evengoed interessant zijn. Wouter Hillaert ondervond het: “Aangezien de rente momenteel zo laag staat, heeft deze financiële verhuis ons niets gekost, maar zelfs een klein beetje opgebracht. Het kostte ons vier bezoeken bij de immotheker, onze nieuwe bank en de notaris voor de herfinancieringsakte. Al bij al een kleine moeite voor een grote stap.”

Je kan een tweede zichtrekening openen, waarnaar je je loon (aangezien veel mensen met een hypotheek de deal met hun bank hebben gesloten dat hun salaris op een zichtrekening bij hen moet worden gestort) versluist zodra dat binnenkomt. Dit mag! Je kunt er ook voor kiezen om de versluizing naar een duurzame spaarrekening te doen.

Triodos Bank heeft helaas geen zichtrekening voor particulieren in België. Ze biedt wel een duurzame spaarrekening en een zichtrekening voor organisaties aan.

FairFin noemt een spaarrekening duurzaam als die naast ‘uitsluitingscriteria’ (bijv. geen investeringen in fossiele brandstoffen, geen investeringen in wapens) ook positieve criteria heeft: het geld op deze rekeningen wordt enkel geïnvesteerd in projecten en bedrijven met een zekere sociaal-ecologische meerwaarde. In België zijn er twee banken die een duurzame spaarrekening aanbieden: Triodos Bank en vdk bank. Bij Triodos Bank zijn alle spaarformules duurzaam, bij vdk bank enkel de SpaarPlus rekening.

Je kunt online zo’n duurzame spaarrekening openen (bij vdk wordt er wel automatisch een zichtrekening erbij geopend) via www.vdk.be of www.triodos.be.

Er is geen wettelijke norm voor begrippen als ‘duurzaam’, ‘groen’ of ‘ethisch’. Elke financiële instelling mag dus zelf beslissen wat ze daaronder verstaat. Er zijn veel ‘duurzame’ bankproducten waarmee nog altijd fossiele brandstoffen worden gefinancierd. Bedenk wat jij belangrijk vindt voor je geld. Dat het niet in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd? Dat er een bepaald percentage naar hernieuwbare energie gaat? Vraag dit aan je bankier. Vaak zal hij of zij niet direct het antwoord weten, maar het is belangrijk dat banken weten dat deze vragen leven.

Daarnaast gaat het geld op je ‘duurzame’ spaarrekening bij een onduurzame bank nog altijd naar die bank, natuurlijk. Het is een beetje zoals groene stroom kopen bij Total: niet écht groen.

Bij 3de pijler pensioensparen (dat elke belastingbetaler kan doen) kan enkel zonder fiscale penalisatie overgestapt worden van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarfonds of van pensioenspaarverzekering naar pensioenspaarverzekering. Fairfin maakte in december een analyse van min of meer duurzame pistes (wel enkel fondsen momenteel): http://fairfin.be/nl/pensioen