We vragen dat...

Elk jaar houden banken hun algemene vergadering. Op deze algemene vergadering wordt het beleid van de bank besproken en kunnen er ook zogenaamde “resoluties” worden neergelegd. In zo’n resolutie stippelt de bank haar beleid uit voor de toekomst. Wij vragen in ons ultimatum dat de banken op hun algemene vergadering in 2019 een resolutie goedkeuren om hun beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Concreet betekent dit:

  • Geen geld voor bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves aanboren.
  • De fossiele brandstofreserves die nu al uitgebaat worden bevatten genoeg CO2 om de klimaatopwarming over de 2°C te sturen. Nieuwe reserves aanboren is dus volstrekt onverantwoordelijk.
  • Geen geld voor bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales plannen.
  • Steenkool is veruit de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Volgens een studie in Science moet steenkool tegen 2030 weg uit onze energiemix als we een goede kans willen behouden om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Nieuwe steenkoolcentrales bouwen kan dus niet meer.
    Studie: A roadmap for rapid decarbonization
  • Geen geld voor energiebedrijven die geen duidelijk stappenplan hebben hoe ze het klimaatakkoord van Parijs zullen respecteren.
  • Veel steenkool, olie- en gasbedrijven zeggen wel dat ze met de transitie naar hernieuwbaar bezig zijn, maar wij willen een duidelijk plan op papier. Als een energiebedrijf niet kan aantonen hoe hun businessplan compatibel is met het klimaatakkoord van Parijs (en dat betekent dus o.a. geen nieuwe reserves aanboren en geen nieuwe steenkoolcentrales), dan verdienen zij ons geld niet.
  • Het geld van de banken dat nu al in die vervuilende bedrijven zit moeten ze tegen 2050 helemaal terugtrekken.
  • Tegen 2050 zou de hele wereldeconomie klimaatneutraal moeten zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bedrijven die tegen dan hun zaken nog niet op orde hebben, mogen dus niet meer gesteund worden door onze banken.