We vragen dat...

Elk jaar houden banken hun algemene vergadering. Op deze algemene vergadering wordt het beleid van de bank besproken en kunnen er ook zogenaamde “resoluties” worden neergelegd. In zo’n resolutie stippelt de bank haar beleid uit voor de toekomst. Wij vragen in ons ultimatum dat de banken op hun algemene vergadering in 2019 een resolutie goedkeuren om hun beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Concreet betekent dit:

Teken nu!

mensen tekenden ons ultimatum al!

Door dit ultimatum te tekenen, vraag je aan je bank om in haar Algemene Vergadering een resolutie goed te keuren met daarin de volgende punten:

  • Duidelijke doelstellingen om de broeikasgasuitstoot van de bank te verminderen, inclusief de uitstoot die ze indirect veroorzaakt door haar financiële diensten.
  • Geen geld voor bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves aanboren.
  • Geen geld voor bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales plannen.
  • Geen geld voor energiebedrijven die geen duidelijk stappenplan hebben hoe ze het klimaatakkoord van Parijs zullen respecteren.
  • Het geld van de banken dat nu al in die vervuilende bedrijven zit moeten ze tegen 2050 helemaal terugtrekken.

Als de bank niet ingaat op deze vraag, veranderen we allemaal samen van bank!