Waarom?

Omdat de banken nog steeds niet genoeg doen voor het klimaat. Lees hier hun rapport.

Divestment

‘Divestment’, dat is het omgekeerde van ‘investment’. In plaats van in iets te investeren, halen we ons geld er dus uit weg. Waarom?  Het is eigenlijk redelijk eenvoudig: door ons geld niet langer toe te vertrouwen aan banken die daarmee fossiele brandstoffen financieren, maken we duidelijk dat we deze industrie niet oké vinden. Zo vallen we het financiële en het sociale draagvlak aan van een industrie die de hoofdoorzaak is van de klimaatopwarming. Ben Van Beurden, de CEO van Shell, noemde zelf het slinkende sociale draagvlak voor fossiele brandstoffen een van de grootste bedreigingen voor de sector. Onze strategie werkt dus!

Op dit moment loopt er internationaal trouwens ook de “Fossil Banks, No Thanks” campagne van Banktrack, die erg gelijklopende eisen stelt. We werken dus niet enkel in België op dit thema, maar maken deel uit van een wereldwijde beweging!

 
Artikel 23

‘Move your Money’ is deel van een bredere campagne van Hart boven Hard en Tam Tam rond Artikel 23 van de Belgische Grondwet: ‘iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden’. Volgens onze grondwet betekent dat ook onder meer: ‘het recht op een gezond leefmilieu’. Rond deze basisrechten wil Hart boven Hard tot de verkiezingen van mei 2019 tamtam maken.

Naast geanimeerde filmpjes en vele acties leggen Hart boven Hard en Tam Tam ook 23 concrete voorstellen voor de toekomst voor aan de bevolking. Wat vinden wij dat de volgende regering kan doen om Artikel 23 beter waar te maken? Een van die voorstellen draait om ‘divestment’: investeer ons belastinggeld niet langer in de fossiele industrie, maar in veel gezondere alternatieven. Check www.hartbovenhard.be voor alle info over onze Artikel 23-campagne.

Getuigenissen

“Om de engagementen van het klimaatakkoord van Parijs waar te maken, moet 80% van de momenteel gekende reserves van fossiele brandstoffen in de grond blijven. Dat blijkt uit recent alarmerend onderzoek. Volgens The Guardian zijn niet meer dan 100 bedrijven verantwoordelijk voor 71% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het antwoord op de klimaatcrisis is dus duidelijk: leg die bedrijven financieel droog. Het valt dan ook niet te verantwoorden dat een publieke instelling als een universiteit, die een lichtend voorbeeld zou moeten zijn voor de maatschappij, anno 2018 nog steeds investeert in fossiele brandstoffen en wapens.

Aan de UGent zette een georganiseerde groep studenten haar verontwaardiging om in daden. Ze lanceerde een campagne, voerde de druk op en schuwde de confrontatie niet. Na anderhalf jaar campagnevoeren werden de studenten dankzij het participatief beslissingsmodel van de UGent opgenomen in de commissie die het over de zaak voor het zeggen had. Vanaf dan zorgde constructieve samenwerking voor snelle vooruitgang.

De universiteit nam haar verantwoordelijkheid op en desinvesteerde volledig. Hiermee verankerde de UGent een nieuwe standaard in Europa, een standaard die andere institutionele beleggers moeten navolgen. Of ze dat zullen doen is aan ons. Vandaar deze oproep. Durf actie te voeren, durf de strijd aan te gaan: iedere verandering in de maatschappij komt er slechts na druk van georganiseerde burgers. Wij kunnen als studenten en als burgers een reële impact hebben op onze maatschappij. Het is duidelijk dat enkel een collectieve beweging onze planeet zal redden.”

Bakou Mertens, Fossil Free Ghent

“Afgelopen maanden hebben wij als samenwonend koppel onze lopende rekening en de hypotheek voor ons appartement verplaatst van Fortis naar VDK. Zelf beschouw ik dat nog steeds als mijn meest zinvolle en activistische daad van het jaar: je kan wel veel tijd en energie stoppen in acties, mobiliseren, betogen… maar uiteindelijk verstaan de echte machten alleen de taal van het geld. Omdat je als klant praat, niet enkel als burger.

Onze lening van 175.000 euro zal misschien niet zoveel indruk hebben gemaakt, voor onszelf is het als een wereld van verschil: we collaboreren niet langer met een systeem dat met ons eigen geld onze eigen toekomst opbrandt. Aangezien de rente momenteel zo laag staat, heeft deze financiële verhuis ons bovendien niets gekost, maar zelfs een klein beetje opgebracht. Het kostte ons vier bezoeken bij de immotheker, onze nieuwe bank en de notaris voor de herfinancieringsakte. Al bij al een kleine moeite voor een grote stap. Stel je voor dat we dat met honderden tegelijk zouden doen!”

Wouter Hillaert & Heleen Mercelis

“Ik vind een campagne waarbij je mensen vraagt hun geld te plaatsen bij een bank die daar wél ethisch mee omspringt, heel waardevol. Omdat het een positieve campagne is. Individuele verantwoordelijkheid in de maatschappij wordt gekoppeld aan de economische machten die boven ons zweven. Wij hebben zelf ook ons geld overgebracht naar Triodos.”

Guy Gypens, Kaaitheater

“Ik was als jonge kerel al enorm lang op zoek naar een ethische bank, zeker nadat ik een filmpje van FairFin zag waar ik met eigen ogen zag waar mijn bank (BNP Paribas) in investeerde. Toen kwam het moment dat Triodos Bank in Gent zijn deuren opende, een ware verademing voor iedereen die bewust en verantwoord wil sparen. Ik spaar momenteel met een gerust hart, want ik weet dat mijn geld geïnvesteerd wordt in projecten die zelf duurzaam zijn! Alle kleine beetjes helpen om de wereld te veranderen, en het is mooi om te zien dat je als spaarder zo’n impact hebt op je omgeving door enkel maar bewust te sparen!”

Kevin Fox

“De aanleiding van mijn bankoverstap? Een gesprek met mijn huisgenoten over wat je als individu effectief kan doen voor de vrede. Je kan bijvoorbeeld naar een wake gaan of een protestmars. Daar is uiteraard niks mis mee. Maar volgens mij is één van de belangrijkste dingen die je kan doen, je geld weghalen bij een bank die investeert in de wapenindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets meer effect heeft. Het bleek voor mij een kleine moeite, omdat ik als jonge gast nog geen afbetalingen heb of leningen bij de bank. Als je die overstap kan doen met een grote groep mensen dan is het effect nog groter.”

Reinout Dewult