Move your Money is een project van burgerbeweging Hart boven Hard, ondersteund door FairFin.

Hart boven Hard wil een inclusieve en duurzame samenleving helpen creëren, waarin de waarde van mensen voorgaat op het pure streven naar winst.

FairFin ijvert voor een wereld waarin mens en planeet vooropstaan. Een nieuw financieel systeem dat rechtvaardig, democratisch en transparant is, is hiervoor een onmisbare hefboom.